LỢI ÍCH BLOCKCHAIN MANG LẠI

Tính minh bạch : Blockchain cung cấp nhiều bước tiến to lớn trong việc cải thiện tính minh bạch khi so sánh với cách thức ghi chép hồ sơ và sổ cái hiện hành trong nhiều ngành công nghiệp

Loại bỏ đơn vị trung gian : Các hệ thống xây dựng dựa trên công nghệ Blockchain cho phép loại bỏ các đơn vị trung gian liên quan đến hoạt động lập hồ sơ và chuyển giao tài sản .

Độ bảo mật : Dữ liệu nhập vào Blockchain sẽ không thể sửa đổi , nhờ đó tránh được tình trạng gian lận qua việc ngụy tạo giao dịch và lịch sử dữ liệu . Các giao dịch đưa vào Blockchain sẽ tạo nên một lịch sử hoạt động rõ ràng từ điểm khởi đầu của Blockchain , cho phép dễ dàng thẩm tra và kiểm kê mọi giao dịch.

Tiết kiệm chi phí : Sổ cái thiết lập trên nền tảng Blockchain cho phép loại bỏ đơn vị trung gian và các lớp xác nhận trong giao dịch . Các giao dịch , dù cần nhiều sổ cái riêng biệt , đều có thể được thiết lập trên một số cái chung , từ đó giảm thiểu chi phí kiểm nhận , xác thực và thẩm tra một giao dịch trên các tổ chức khác nhau