15:13 - 25/11/2022

DỰ ÁN TÀI CHÍNH MA AGSL “ẨN BÓNG GAME BLOCKCHAIN”

Công ty tự xưng AGSL tràn vào Việt Nam với mục đích “lùa gà” và có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ẩn mình sau trò chơi được gọi là Hashies.

Xem thêm

11:01 - 19/11/2022

“TẢNG BĂNG CHÌM” QUANH CHUYỆN ĐẦU TƯ CỦA VIETRACIMEX

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) trở thành doanh nghiệp đầu tư dự án “mạnh tay” và phát triển đa ngành thành công dựa vào “tảng...

Xem thêm

10:29 - 18/11/2022

THƯƠNG HIỆU “VIETRACIMEX” VÀ NHỮNG ĐIỂM SÁNG ẤN TƯỢNG

Thương hiệu Vietracimex (nay là WTO) trở thành tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Vietracimex đang là chủ đầu tư của hai dự án cao...

Xem thêm

10:50 - 30/09/2022

Giao thức gốc và mái nhà để mã hóa tài sản bất động sản

Chứng từ tài sản được gắn với một công ty trách nhiệm hữu hạn một mục đích (LLC), sau đó được mã hóa.   

Xem thêm