16:28 - 12/04/2022

SNOOP DOGG VÀ SON HỢP TÁC VỚI DỰ ÁN CLAY NATION NFT TRÊN CARDANO

Có các yêu cầu cụ thể để người dùng kiểm tra tính đủ điều kiện của họ trên nền tảng tính đủ điều kiện của Clay Nation.

Xem thêm

17:05 - 04/04/2022

Tesla đạt kỷ lục giao hàng mới với hơn 310.000 xe cho quý 1 năm 2022

Bất chấp những hạn chế về sản xuất, Tesla đã có đủ hàng tồn kho để đạt kỷ lục giao hàng mới là 310.048 EV trong quý đầu tiên của năm 2022.  

Xem thêm

10:11 - 03/04/2022

ĐỀ XUẤT CỦA GIÁM ĐỐC CFTC VỀ ĐỔI MỚI CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA FTX ĐÁNG THỬ

CFTC quyết định rằng cuối cùng họ có thể thực hiện các điều chỉnh đối với ý tưởng do FTX đề xuất dựa trên đánh giá nội bộ và đầu vào bên ngoài...

Xem thêm

09:59 - 02/04/2022

19 triệu Bitcoin đã được khai thác để lưu thông, 2 triệu còn lại sẽ được tìm thấy

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2022, các hồ sơ cho thấy 19 triệu bitcoin đã được khai thác để lưu thông. Với nguồn cung tối đa được đặt ở mức 21 triệu, chỉ còn...

Xem thêm

20:52 - 01/04/2022

Dự án luật được trình bày tại Thượng viện Argentina Đề xuất đánh thuế tiền điện tử...

Một dự án luật mới được trình bày tại Thượng viện Argentina đang tìm cách bắt đầu một quỹ để trả một phần khoản nợ mà quốc gia này có với Quỹ...

Xem thêm